MAKALELER

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞÜYU)

Ortaklığın giderilmesi, bir diğer adı ile izale-i şüyu; elbirliği ya da paylı mülkiyete konu olan taşınır veya taşınmaz mallarda mevzu bahis olur. Bu mallarda paydaşlar yani ortaklar arasındaki ortaklığa son verilmesi sureti ile şahsi mülkiyete geçiş yapılmaktadır...

Daha Fazla..

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU

24.11.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesindeki düzenleme aşağıdaki gibidir...

Daha Fazla..

TRAFİK KAZALARINDA HUKUKİ SÜREÇ

Trafik kazasından sonra dava açılabilmesi için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun'da yapılan son değişikliklere göre öncelikli olarak trafik sigortasına başvuru yapılması gerekmektedir. Yapılan başvuru sonrasında 15 gün içerisinde ilgili trafik sigortası zarar görene cevap vermediğinde ya da zarar görenin talepleri karşılanmadığında zarar gören dava açma yoluna veya sigorta tahkim komisyonuna başvurma yoluna gitme hakkına sahip olur...

Daha Fazla..