YABANCILAR HUKUKU

Genel olarak mütekabiliyet yani karşılıklılık ilkesine dayanan bu hukuk dalı bir devletin veya ülkenin ülkesine gelen yabancılar için düzenlediği ve uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Türkiye’de yabancılara uygulanacak hukuk kuralları yabancının hangi ülkenin vatandaşı olduğuna göre değişiklik göstermektedir.