VERGİ VE İDARE HUKUKU

Mali hukukun bir alt dalı olan vergi hukuku devletin mali faaliyetlerini vergiye ilişkin yükümlülüklerini hukuki olarak inceleyen hukuk dalıdır.

İdare hukuku ise kamu yönetimi, kamuya ait kurum ve kuruluşların işleyişi ve bu kurum ve kuruluşların kişilerle ilişkisini yani idarenin kuruluş, eylem ve işlemlerinin düzenlendiği hukuk dalıdır.