TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret hukuku işletmeler, bireyler arasındaki ticari ilişkiler, tarafların hak ve yükümlülükleri, tacirler gibi konuların düzenlendiği ve hukukun ticarete ilişkin tüm mevzuatını kapsayan hukuk dalıdır.

Şirketler hukuku ise ticaret hukukunun kapsamında yer alan ve ticari şirketlerin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, bölünmesi, nitelik değiştirmesi ve tasfiye edilmesi gibi konuların düzenlendiği hukuk dalıdır.