TAZMİNAT HUKUKU

Haksız fiil veya herhangi başka bir sebep neticesinde bir kişinin uğradığı maddi veya manevi zararın giderilmesini konu alan hukuk dalıdır. Bu zararın giderilmesi nakdi yani para ile olabileceği gibi bir borcun ödenmesi sureti ile de gerçekleşebilmektedir.