TAHKİM

Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organı olan mahkemeler yerine tarafların belirlediği ve hakem adı verilen kişilerce çözüme kavuşturulduğu bir yoldur. Bu hakem veya hakemler tarafından hukuk kuralları uygulanarak uyuşmazlığı çözecek bir tahkim kararı verilir.