KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Kişilerin kimliklerini niteleyebilecek seviyeye getirmeye olanak sağlayan her türlü bilgi ve belgenin korunması ve özel hayatın gizliliğinin temel alınmak sureti ile kişisel verilen işlenmesine ilişkin kuralların ve yükümlülüklerin düzenlendiği hukuk dalıdır.