İŞ HUKUKU

Temelde iş ilişkilerini düzenleyen bu hukuk dalı işçi ve işveren arasındaki ilişkileri, işçi ve işverenin karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerini konu alan hukuk dalıdır. İş hukuku karma hukuk niteliği taşımaktadır. Yani hem kamu hukuku hem de özel hukuk kapsamında yer almaktadır.