AVUKAT SULTAN ESER

Avukat Sultan Eser, 1998 Ankara doğumludur. Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Hukuk Fakültesi’nden 2021 yılında mezun olmuştur. 2021 Ağustos-2022 Ağustos tarihleri arasında avukatlık stajını tamamlamıştır. 2022 yılında kurduğu hukuk bürosuyla Mersin Barosu’nda serbest avukatlık yapmaktadır.

Avukat Sultan Eser, kurduğu hukuk bürosu ile gerçek ve tüzel kişilere hukuk hizmeti sunmakta olup yargılama süresince müvekkillerine güven temelli, çözüm ve sonuç odaklı, bilinçli ve duyarlı, günden güne gelişen ve değişen düzenlemeler ışığında hizmet vermektedir.

Avukat Sultan Eser, kurduğu hukuk ve danışmanlık bürosunda Ceza Hukuku, Aile ve Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Tazminat Hukuku, Vergi ve İdare Hukuku, İş Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru, Yabancılar Hukuku ve Tahkim gibi birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir.