CEZA HUKUKU

Hukukun temel alanlarından biri olan ceza hukuku başlıca suç ve ceza kavramlarının incelendiği kamu hukuku türüdür. Dar anlamda ve genel anlamda ceza hukuku ile ceza genel ve ceza özel olmak üzere birçok ayrım söz konusudur. Dar anlamda ceza hukuku maddi ceza hukuku olarak da adlandırılmakta olup suçları ve yaptırımları konu alır. Geniş anlamda ceza hukuku ise suç ve yaptırımların yanı sıra infaz hukuku ve ceza muhakemesi hukukunu da kapsamaktadır.  Ceza genel hukuku ceza hukukuna ilişkin ilkeler, ceza hukukuyla ilgili teoriler, suçun maddi ve manevi unsurları, suçu ve cezayı azaltan veya ortadan kaldıran sebepler ve ceza kavramının tanımı gibi konuları içermektedir. Özel ceza hukuku ise bir ülkeye ait kanunlarda hangi eylemlerin ceza olarak nitelendirildiği, bu eylemlerin sınırları ve kapsamı gibi konuları içermektedir.