ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sında güvence altına alınmış temel hak ve hürriyetlerden herhangi birinin kamu gücü tarafınca ihlal edildiği iddiasına dayanılarak başvurulabilecek bir hak arama yoludur.